top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1/ Produkty


Nabízené produkty na našem webu jsou míněny fyzické produkty - originální umělecká díla, ručně malované obrazy vytvořené MgA. Lucií Gröschlovou, roz. Jirků. Vezměte prosím na vědomí, že všechny obrázky uveřejněné na tomto webu mají prezentační a ilustrační charakter a vlastnosti obrazového obsahu se mohou mírně lišit v souvislosti s odlišným nastavením monitoru zákazníka.

 

2/ Ceny & celní poplatky


Všechny ceny zahrnují DPH pro Evropskou unii. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a nezahrnují manipulační a přepravní poplatky, které jsou uvedeny samostatně. Vezměte prosím na vědomí, že pokud objednáváte zboží s doručením do zahraničí, může se na Vás vztahovat dovozní clo a daň. Tyto poplatky budou splatné, jakmile zboží dorazí na místo určení. Odpovědnost za zaplacení celního poplatku leží výhradně na kupujícím a prodávající nad nimi nemá žádnou kontrolu ani odpovědnost za ně.

3/ Bezpečné balení

Většina našich produktů (originálních děl) v nabídce obchodu jsou připraveny k instalaci (zavěšení) na stěnu, a proto jsou velmi pečlivě před přepravou zabaleny a zabezpečeny pevnými HDF deskami (nebo přepravovány v dřevěné bedně) v bohaté vrstvě pěnové fólie/ bublinkové fólie/ strečové fólie pro maximální ochranu díla.

Vezměte prosím na vědomí, že některá umělecká díla extra velkého formátu (nadrozměrná díla) mohou být zasílána v přepravním kartonovém tubusu, tj. umělecky pojednané plátno demontované z napínacího rámu. Tato varianta se týká především zásilek mimo Českou republiku, která má obsah zásilky chránit před poškozením během přepravy. Kterékoliv místní rámařství dílo opět snadno upevní na dřevěný napínací rám anebo si můžete vybrat jakoukoli jinou metodu rámování.

     

Poškozený obal zásilky

 

Pokud si při dodání zásilky všimnete jejího poškození, můžete:

 

  • odmítnout zásilku jako [poškozenou – s návratem odesílateli]

  • okamžitě při podpisu převzetí zásilky s kurýrem písemně zaznamenejte stav zásilky a nechte si potvrdit podpisem kurýra, že přebíráte zásilku poškozenou. Uschovejte prosím všechny původní obalové materiály. Pořiďte prosím fotodokumentaci stavu zásilky a pošlete nám ji s krátkým popisem. Neprodleně po této události nás prosím kontaktujte. Budeme potřebovat znát číslo zásilky, její hodnotu a Váš popis poškození.

4/ Doprava

Nabízíme doručení Vaší objednávky po celém světě s možností sledování zásilky. Po vyzvednutí zásilky kurýrem lze očekávat doručení zásilky do 10 pracovních dnů v rámci Evropy a do 15 pracovních dnů v rámci USA, Kanady, Dálného východu, Austrálie a zbytku světa. Zásilky umíme doručit do většiny zemí, existují však výjimky. Prosíme, kontaktujte nás e-mailem lu.graphics@seznam.cz a zkontrolujte tak, zda jsme schopni doručit zásilku do Vaší země.

Vaše objednávka bude odeslána prostřednictvím certifikované kurýrní společnosti (TNT, DHL, UPS nebo FEDEX) do 3–5 pracovních dnů od data přijetí platby, tj. datum, kdy je na níže uvedený bankovní účet připsána plná cena zboží včetně dopravy a jakéhokoliv dalšího poplatku. Všechny zásilky jsou pojištěny.

Jsme zodpovědní za zboží a škody, které na něm vzniknou po dobu před přijmutím zásilky. Doporučuje se, aby si kupující převzaté zboží co nejdříve zkontroloval.


Sazba za dopravu je vypočtena podle rozměrů produktu, jak je uvedeno níže. Výši dopravného prosím zvolte v nákupním košíku dle nejdelší strany Vámi vybraného formátu (více informací v odkazu Jak nakupovat).

FORMÁT DÍLA:


S – s malými rozměry: do 50 cm (nejdelší strana)
M – se středními rozměry: do 90 cm (nejdelší strana)
L – s velkými rozměry: do 130 cm (nejdelší strana)
XL – s extra velkými rozměry: do 180 cm (nejdelší strana)

CENÍK DOPRAVY:

 

Česká republika

S - ZDARMA
M - ZDARMA
L - 300 Kč
XL - 900 Kč (cena platná pro díla připravená k zavěšení na stěnu)

 

Evropa
S - 500 Kč
M - 1.500 Kč
L - 2.500 Kč
XL - 3.500 Kč (cena platná pro díla připravená k zavěšení na stěnu)

 

USA

S - 1.000 Kč
M - 3.000 Kč
L - 6.000 Kč
XL - 8.000 Kč (cena platná pro díla připravená k zavěšení na stěnu)

Pro ceník dopravného do Kanady, Austrálie, Dálného východu a ostatních zemí světa nás prosím kontaktujte e-mailem lu.graphics@seznam.cz

5/ Platební metody

Studio CODECO přijímá následující druhy plateb:

Akceptujeme platby světově nejrozšířenějšími platebními kartami VISA, MasterCard, American Express a službou PayPal. K provedení platby však nemusíte mít Váš vlastní účet PayPal. Všechny zde zmíněné druhy plateb za vybrané zboží je nutné uhradit předem.

Platba bankovním převodem na bankovní účet:

Údaje pro tuzemské platby:

Držitel účtu: Lucie Gröschlová (roz. Jirků)

Název banky: Air Bank, a.s.

Číslo účtu: 1644525018/3030

 

Údaje pro mezinárodní platby:

Držitel účtu: Lucie Gröschlová (roz. Jirků)

Název banky: Česká spořitelna, a.s.
IBAN: CZ0708000000001166335083
SWIFT (BIC): GIBACZPX

6/ Vrácení a zrušení objednávky

Pokud si přejete vrátit jakékoli položky z objednávky (s výjimkou produktů vytvořených na zakázku), nabízíme 14-ti denní záruku vrácení peněz. Položky musí být v původním stavu. Kupující je plně zodpovědný za to, že se položka vrátí MgA. Lucii Gröschlové, roz. Jirků (Studio CODECO) v původním stavu a bez poškození. Poplatek za dopravu nevracíme. Částku za zboží vám vrátíme v plné výši, mějte však na paměti, že pokud jste nákup zboží zaplatili pomocí služby PayPal, může Vám být touto stranou účtován poplatek za vrácení prostředků. Veškeré dodatečně vzniklé náklady MgA. Lucie Gröschlová, roz. Jirků (Studio CODECO) nepokrývá. Pokud chcete zboží vrátit, prosíme, kontaktujte nás a my se pokusíme vyřešit situaci k Vaší spokojenosti.

7/ Ochrana osobních údajů

Tento web neshromažďuje žádné osobní údaje kromě těch, kteří nakoupili naše produkty. Jakékoli informace poskytnuté k účelu nákupu produktu jsou použity výhradně k tomuto účelu a nesdělují se žádné třetí straně. Kupující opravňuje prodávajícího ke zpracování a uchovávání poskytnutých údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že za účelem dodání zboží neposkytne osobní údaje kupujícího třetím osobám kromě smluvního dopravce. Prodávající povolí nákup bez registrace, přičemž údaje získané od neregistrovaných kupujících použije výhradně k plnění předmětu smlouvy a pro vlastní marketingové nebo obchodní účely. Údaje o kreditní kartě jsou uchovávány pouze podle požadavků zpracovatelské společnosti k prokázání souhlasu s transakcí provedenou klienty.

8/ Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je MgA. Lucie Gröschlová, sídlo: Na Chodovci 2488/12, Praha 4, 141 00, IČ: 87270153, adresa pro doručování elektronické pošty: lu.graphics@seznam.cz (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující, který může být spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „kupující“).

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Lucie Jirků - Studia CODECO provozovaného na internetové adrese www.studiocodeco.cz („VOP“), jejichž nedílnou součástí je reklamační řád

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

9/ Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího (čl. 9 níže) a platnými právními předpisy ČR.

10/ Reklamační řád

10.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě že má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

10.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10.3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

10.4. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíce. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

10.5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Je-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

10.6. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

10.7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena; kontaktní údaje: 


MgA. Lucie Gröschlová, roz. Jirků
Na Chodovci 2488/12
141 00 PRAHA 4
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: lu.graphics@seznam.cz

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich webových stránek, našeho zboží a služeb, objednávky, kterou jste zadali, nebo cokoli jiného, kontaktujte nás e-mailem lu.graphics@seznam.cz / studiocodeco@studiocodeco.cz nebo telefonicky +420 777 902 289.

bottom of page